Jeg har selv slitt med høyt stoffskifte i flere år. Jeg har aldri benyttet meg av medikamentell behandling slik de fleste gjør. I stedet har jeg kurert lidelsene og symptomene mine med mat, rent vann, urter, vitaminer og mineraler. Jeg ønsker å formidle denne kunnskapen til andre med kroniske lidelser og vage symptomer som gjør at du sliter fysisk eller psykisk i hverdagen.

Jeg har i ett par år nå fulgt Antony William, som er en person som har revolusjonert måten vi mennesker forholder oss til mat som medisin. Med han sin veiledning og informasjon om mat som medisin har mange tusen mennesker med alvorlige kroniske sykdommer, fått tilbake helsen sin. Hvordan er dette mulig? Hvilke lidelser er det snakk og? Og er dette faktakunnskap?

Det er ikke noe nytt at mat og urter kan ha en kurerende effekt på helsa. Forskjeller fra Antony William og andre eksperter er at han har veldig spesifikke forklaringer på kontrete utfordringer og konkrete løsninger rettet til de ulike lidelsene. Man har sett umiddelbar effekt, hvis man velger å følge rådene hans.

Hovedbudskapet hans slik jeg har oppfattet det er at vi mennesker har pådratt oss ugunstige elementer som bl.a virus, bakterier og tungmetaller gjennom livet. Dette kan gi alvorlige følger, og forklare en rekke lidelser.

Eksempel på lidelser som kan kommer av viruset kalt Epstein Barr er: hyperteriose, hypoteriose, me, ms, leddgikt osv. Eksempel på lidelser som er dirkete knytta opp imot tungmetaller er: epilepsi, adha, migrene og autisme.

Denne type informasjon er både ny, urovekkende og oppsiktsvekkende. At viruset epstein barr som kommer ifra kyssesyken er i kroppen til mellom 90 og 100 % av befolkningen er ikke ny kunnskap. Den nye og skremmende informasjonen er hvordan denne dette viruset operere i kroppen, altså hvordan det angriper oss og hvorvidt immunforsvaret responderer på det. Viruset sies å ha blitt hissigere de siste tiårene, noe som betyr at det tar kortere tid for viruset å angripe kroppens systemer sammenlignet med tidligere. Selv om det ikke dreper oss umiddelbart, ser man at millioner mennesker dør av kroniske lidelser som igjen er forårsaket av dette viruset.

Det jeg ønsker å bidra med er å dele informasjon om hvordan vi selv hver enkelt av oss kan bli friske kun ved hjelp av mat, rent drikkevann og eventuelt urter, mineraler og vitaminer.

Hvis du er ivrig etter å komme i gang med å rense kroppen for uvedkommende elementer, er det bare å sette i gang med å presse stangselleri, og lage juice. Drikk dette på tom mage på morgenen, og drikk det reint.

Ønsker du mer informasjon om dette, søk opp Antony William eller kontakt med for en konsultasjon.