Bio -Well er en revolusjonerende måte å måle det menneskelige energifeltet på, ved hjelp av et spesialisert kamera- og programvaresystem. Hver skanning gir et spekter av meningsfull informasjon for å gi deg et helhetlig syn på tilstanden til ditt velvære. Informasjonen er veldig spesifikk og konkret, og viser eksakte områder av kroppen som er affisert/ i ubalanse. Eksempler på ting skanneren registrerer er energinivå, stressnivå, emosjonell status og konkret informasjon om funksjonalitet av organer, skjelett, hormoner osv. 

Teknikken består av datamaskinregistrering og analyse av elektrofotoniske utslipp av forskjellige objekter. Dette er en helt ny og banebrytende form for teknologi. Vi er ikke kjent med noen enkelt teknologi som kan si så mye om en person på en enkelt måling.  Teknologien er godt dokumentert.

Hos oss brukes dette som en veldig presis kartlegging av den enkeltes helsetilstand, for å kunne gi en best mulig oppfølgende behandling. Evt. sende videre til lege eller andre spesialister ved mistanke om behov.