Sannheten om en frisk kropp

Kanskje er det første gang du blir introdusert til dette, kanskje ikke. Men kroppen fungerer akkurat som ett BATTERI. Vi lever i en tid hvor vi prøver å forklare helse ved å skille mellom fysiske og psykiske aspekter av kroppen. I fysikkens verden finnes det ingen skille. For at cellene skal fungere optimalt – må …

Alt er energi

Alt som eksisterer i det vi kaller den materielle verden, har en “støpeform” av energi. Det er derfor vi kan si at vi er rene energistrukturer alle sammen! Hold deg fast, for her kommer forklaringen! Einsteins banebrytende likning E = MC2 (energi er lik materie ganget med lysets hastighet i andres potens), forklarer at energi …

Kroppen din er energi

Mitt høyeste mål med behandlingene jeg gir, er å få deg til å få mer kontakt med din egen kropp fysisk og psykisk. Jeg ønsker at du skal bli bevisst på signalene dine egen kropp prøver å gi deg! Det funker ikke for deg å følge rådene til andre mennesker. Du er herre over din …