Kanskje er det første gang du blir introdusert til dette, kanskje ikke. Men kroppen fungerer akkurat som ett BATTERI. Vi lever i en tid hvor vi prøver å forklare helse ved å skille mellom fysiske og psykiske aspekter av kroppen. I fysikkens verden finnes det ingen skille. For at cellene skal fungere optimalt – må spenningsnivået i og utenfor cella være optimalt. Dette er avgjørende for hvordan ALT fungerer i din kropp! PH (syre/base) og elektrisk spenning har en helt klar sammenheng. Har du kroniske helseproblemer, som f. eks tarmproblemer – kan det umulig være rett spenning i ditt system.

Normal cellespenning i mV – 70 medfører synergi, og dette har avhenger av dette:

  • PH (syre/ base)
  • Mineralbalanse
  • Vann/ væskebalanse
  • God avfallshåndering
  • Nok tilgang på oksygen
  • Naturlig metabolisme/ ATP produksjon

Hva som påvirker og hindrer en normal spenning, kan være mange ting – og stort sett er vi ikke selv klar over faktorene som påvirker oss i dagliglivet. Men noen ting er veldig, veldig enkelt – LA KROPPEN FÅ I SEG NOK VANN, OG VÆR UTE I SOLLYS!

Dette er bare en start på veien i mot formidling om det faktum av vi må behandle kroppen for den elektromagnetiske massen kroppen er. Jeg kjenner selv veldig få ennå i Norge som baserer sine behandlinger på dette som ett utgangspunkt! For meg er det essensielt, og det forklarer også hvorfor mange opplever null effekt av medikamenter osv på sikt. Ett eksempel på noe akupunktur fungerer dårlig på er ME – pasienter. Det er fordi akupunktur ikke tilfører kroppen energi – men heller beveger den og skaper balanse. ME – pasienter trenger påfyll!