Alt som eksisterer i det vi kaller den materielle verden, har en “støpeform” av energi. Det er derfor vi kan si at vi er rene energistrukturer alle sammen! Hold deg fast, for her kommer forklaringen! Einsteins banebrytende likning E = MC2 (energi er lik materie ganget med lysets hastighet i andres potens), forklarer at energi og materie er samme stoff. Hastigheten på svingningene er det som avgjør hvilken form energien har. Det er dette som er grunnlaget for alt vi kjenner til!

Men hva er så energi? Lys er den første graden av målbar materie. Lys er en partikkel (materie) og en bølge (energi). Energi og materie uttrykker seg langs en sammenhengende elektromagnetisk akse. Den lavere enden av spekteret har langsomme svingninger enn den høyere enden. Langsommere svingninger gir et mer fysisk uttrykk. Vi er alle spekter av lys! Hvor kult er ikke det? God helse avhenger av hvilken ladning kroppen har, og hvordan energien beveger seg.