Mitt høyeste mål med behandlingene jeg gir, er å få deg til å få mer kontakt med din egen kropp fysisk og psykisk. Jeg ønsker at du skal bli bevisst på signalene dine egen kropp prøver å gi deg! Det funker ikke for deg å følge rådene til andre mennesker. Du er herre over din egen kropp og din egen psykiske helse!

Det første jeg gjør når du kommer til meg, er å gjøre en bioelektrisk feltanalyse av hele kroppen din. Tro det eller ei, men i dag finnes det et kamera kalt Bio Well, GDV (gas discharge visualization), som fanger opp kroppens elektromagnetiske felt.

Det gir lite mening for meg å snakke om hva f. eks akupunktur er og hvordan det påvirker kroppen hvis vi ikke først forstår at kroppen er en vibrerende energisk masse som kan variere i tetthetsgrad og f. eks i treghet. Vi har kommet så langt i den vitenskapelige utviklingen at vi i kvantefysikken kan forklare hvordan energi beveger seg i form av bølger/ partikkeler, altså kvanteenheten (foton, elektron eller nøytron).

Det jeg vil at du skal få ut av å sette deg inn i naturens lover (tyngdekraften, fargekraften, elektromagnetiske og svak kjernekraft) er at du forstår at din kropp, din virkelighet og din framtid er 100 % avhengig av dynamikken i vår egen kropp.

De fysiske energiene vi kjenner til i det elektromagnetiske spekteret går fra lavfrekvente og langsomme bølgelengder til høyfrekvente og korte bølgelengder. I mellom disse finner vi det synlige lysspekteret (regnbuespekteret). Det er altså kun en ørliten del av dem som vi menneskser kan oppfatte med sansene. Spekteret inneholder fra lavfrekvent til høyfrekvent – radiobølger, mikrobølger, teraherts stråling, infrarøde stråler, ultrafiolette stråler, røntgen stråler og gammastråler.

Det er også to andre vibrerende ting som påvirker oss til enhver tid. Det er lyd og temperatur. Disse er ikke relatert til det elektromagnetiske spekteret. All lyd du hører som enten er lav eller en høy tone, er dannet av regelmessige, jevnt fordelte bølger av luft eller vannmolekyler. Temperaturen i et objekt, bestemmes av hvor fort molekylene i objektet beveger seg, noe som i sin tur avhenger av hvor mye energi som er lagt inn i dets system.

Du er selv en verden av vibrasjoner

Ikke bare lever du i en verden som svinger ut og inn av form der det finnes ubegrensede mulige virkeligheter som utvikler seg samtidig der alt vibrerer og energibølger vandrer i alle retninger. I kroppen din, i ditt personlige livs mikrokosmos, vibrerer også du. Hvis du retter oppmerksomheten innover kroppen, hva legger du merke til? Hva beveger seg? Den første svingningen er bølgen fra åndedrettet ditt. Frisk luft uten i fra overfører oksygen fra lungene til blodet, og karbondioksid og urenheter fra blodet overføres tilbake til lungene og ut med ut-pust. Hjertet pumper blodet ut gjennom arteriene og tilbake gjennom venene. En enda høyere form for vibrasjon er hjernens og nervenes elektriske summing i det ladningene overføres på tvers av synapser. Ennå dypere vibrerer nevrotransmitterer, og i biokjemiske prosesser arbeider de med cellene dine.

Forstår du at du er en sammensetning av atomer? Celler som hele tiden jobber i herdig for at din enhet skal fungere optimalt?